Tentoonstelling

Op 10 en 11 november 2023 werd de bijzondere vogeltentoonstelling gehouden in “de Vossenkuil” te Oud-Vossemeer. Algemeen kampioenen waren: Izaäk Potappel bij de kanaries, Rien Steijn bij de tropen en parkieten en Twan van Gastel bij de jeugd. Tegen de trend in waren er veel meer vogels dan vorig jaar. In den lande dalen het aantal deelnemers en daarom zijn we als bestuur zeer tevreden met de 36 inzenders die in totaal 502 vogels hebben ingebracht. Deze vogels zijn verdeeld in grofweg drie groepen: kanaries, parkieten en tropische vogels waaronder duiven. De voorbereiding van de tentoonstelling vond plaats conform de wettelijke regelgeving en de reglementen van de NBvV. Er waren surveillanten van de NBvV aanwezig en van iedere vogel werd bij inbreng een veterinair rapport opgemaakt. Ook werd er volgens de voorschriften een veterinaire ruimte (ziekenboeg) ingericht. Dit alles omdat er door de NVWA op deze regelgeving gecontroleerd wordt maar zeker omdat we als vereniging het goede voorbeeld willen geven om zodoende onze vogelsport hoog te houden. Al bij al een tentoonstelling om met trots op terug te kijken.