Historie

Vogelvereniging “de Vogelvrienden” Oud-Vossemeer is opgericht op 28 december 1972. De vereniging is opgericht door twee inwoners van Oud-Vossemeer die lid waren van een vogelvereniging in Roosendaal. Toen daar een districtstentoonstelling werd georganiseerd mochten deze twee Zeeuwse vogelliefhebbers geen vogels inzenden op de Brabantse districtstentoonstelling. Ze waren hier zo boos over dat ze besloten om in Oud-Vossemeer een zelfstandige vogelvereniging op te richten. In het najaar van 1972 werden alle vogelliefhebbers van Oud-Vossemeer uitgenodigd voor een oprichtingsbijeenkomst. Er werden op die bijeenkomst 17 vogelliefhebbers lid en de vogelvereniging “de Vogelvrienden” was die avond opgericht.

Inmiddels is vogelvereniging “de Vogelvrienden” een bloeiende, gezonde en bekende afdeling binnen het district Zeeland en de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Het ledenaantal ligt al jaren rond de 40 leden waardoor we zelfstandig onze activiteiten kunnen blijven uitvoeren zoals ieder jaar een tentoonstelling organiseren.

Door onze leden wordt een diversiteit aan soorten vogels gehouden en gekweekt waarmee is gespeeld op onderlinge, district, bijzondere en nationale tentoonstellingen. De vereniging streeft ernaar om voorlichtingsbijeenkomsten voor leden en niet-leden te blijven houden wat ook bekendheid in de hele omgeving uitstraalt.

Vogelvereniging “de Vogelvrienden” wordt door vijf bestuursleden bestuurd die onderling de taken hebben verdeeld. Binnen de vereniging wordt met elkaar omgegaan als echte vogelvrienden. Adviezen, kweekervaringen en tips worden, tijdens maar ook evenzo buiten de ledenvergaderingen, met elkaar gedeeld met als doel: verdieping, verbreding en verbetering van onze hobby vogelsport.

Onze tentoonstellingen, bijeenkomsten en vergaderingen worden gehouden in het verenigingsgebouw “de Vossenkuil” te Oud-Vossemeer.
Bent u ook een vogelliefhebber? Kijk dan snel verder op onze website, leg contact en wordt lid!