Agenda

 

 Misschien een beetje later dan normaal, maar nu 2021 weer begonnenis wil ik u vragen de   contributie over te maken.

volwassenen   32,50

jeugdleden     20,-

Steunleden     25,-

Bankrekening NL48RBRB0916934543

Dit t.v.n.   De Vogelvrienden te Oud Vossemeer 

 

Met vriedelijke groet

Marco Berkey

Penningmeester

 

BESTELFORMULIER  RINGJAAR 2022 

Vergeet niet je ringen te bestellen voor broedjaar 2022

In het maandblad Onze Vogels van maart  kunt u de bestelrondes bekijken